Privacy Officer bij Zuyd Hogeschool in Heerlen

Joy's bedrijf

hbo
Zuyd Hogeschool
Geplaatst 2 jaar geleden

Als hogeschool en werkgever verwerken wij veel persoonsgegevens van studenten, medewerkers, alumni en externen. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig, correct en rechtmatig met deze gegevens om wordt gegaan. Uitgangspunt hierbij is dat Zuyd voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wie daarvoor verantwoordelijk is staat beschreven in ons privacybeleid. Als volgende stap in de doorontwikkeling van dit beleid willen wij ons privacyframework versterken met een centraal gepositioneerde adviseur op het gebied van de gegevensbescherming, specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving. Daarom zijn de Bestuursdiensten op zoek naar een:

Privacy Officer (0,5 fte)

Als Privacy Officer ben je (mede)verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het privacybeleid binnen de organisatie. Je zorgt voor de centrale regie op het eenduidig en transparant uitvoeren van het privacyframework bij Zuyd, in afstemming met de privacy contactpersonen bij de academies en diensten. Je bent centraal gepositioneerd, maar je activiteiten liggen vooral op het gebied van de ondersteuning van de academies en diensten bij de uitvoering van het privacybeleid. Je komt als Privacy Officer dus niet alleen in aanraking met privacy, maar ook met wet- en regelgeving en processen die daarmee (in)direct samenhangen.

Als Privacy Officer heb je een ondersteunende maar ook soms leidende rol bij onderhouden van het register van verwerkingsactiviteiten, het uitvoeren van DPIA’s en het (tijdig) afhandelen van datalekken en verzoeken van betrokkenen. Tevens draag je onze 10 privacyprincipes actief uit richting de organisatie. Ook geef je voorlichting aan, adviseert, ondersteunt en begeleidt medewerkers met betrekking tot de toepassing van het privacybeleid, -regelgeving en specifieke oplossingen. Je werkt zelfstandig maar ook samen met collega’s zoals juristen, privacy contactpersonen van diensten en academies, de Functionaris voor Gegevensbescherming, (Chief) Information Security Officer en systeem- en proceseigenaren.

Tot je werkzaamheden behoren onder andere:

 • centrale (gedeelde) coördinatie privacybeleid;
 • het continue bevorderen van bewustwording met betrekking tot de goede omgang met persoonsgegevens;
 • het oplossingsgericht beantwoorden van (complexe) privacyvraagstukken van zowel werkvloer als management;
 • het (aan)vullen en onderhouden van het register van verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister);
 • het begeleiden van data protection impact assessments (DPIA’s);
 • het tijdig afhandelen van datalekken;
 • het tijdig afhandelen van AVG verzoeken;
 • het evalueren en indien nodig bijstellen van het privacybeleid, protocollen en andere (communicatie)middelen op het gebied van persoonsgegevens;
 • beheer van ons privacy administratieprogramma. 

Wij verwachten dat je:

 • een hbo of academisch werk- en denkniveau hebt;
 • minimaal 2 jaar werkervaring hebt op het gebied van Europese en nationale privacywetgeving ((U)AVG / Wbp, Telecommunicatiewet);
 • op begrijpelijke wijze theorie naar de praktijk kunt vertalen;
 • uitstekend analytisch en procesmatig kunt denken en werken; 
 • vaardig bent in het opstellen van adviesnota’s;
 • complexe casussen kunt doorgronden;
 • pro actief, integer, punctueel en communicatief vaardig bent en zorgvuldig omgaat met vertrouwelijke informatie;
 • zowel zelfstandig als in een team je weg weet te vinden;
 • denkt in oplossingen en eerder kansen ziet dan problemen. 

Daarnaast is het een pré als je een opleiding rechten afgerond hebt;

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een functie voor 0,5 fte (20 uur per week) voor de duur van minimaal 1 jaar aan bij de Stichting Zuyd Hogeschool. Wij bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal schaal 10 cao-hbo (maximum € 4.307,66 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden. Je valt in deze functie formeel onder de directeur Bestuursdiensten en werkt functioneel samen met het team juridische zaken, de Functionaris voor Gegevensbescherming en de privacy contactpersonen van de diensten en academies.

Interesse?
Neem voor nadere informatie over de functie contact op met Maarten Wollersheim, adjunct bestuurssecretaris en Functionaris voor Gegevensbescherming van Zuyd Hogeschool (per e-mail: [email protected] of telefonisch: +31454006025 of 06 42480192).

Solliciteren
Jouw belangstelling voor deze functie kun je vóór 24 februari 2021 kenbaar maken middels het invullen van je persoonlijke gegevens en het uploaden van motivatiebrief en CV op de website www.werkenbijzuyd.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden digitaal plaats op 4 of 5 maart 2021. 

Een casus is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature eigenschappen

Vacature categoriezorg
plaatsplaats

Solliciteer online